Archiwum Polityki

Radcy magistraccy

Wpadł mi w rękę protokół kontroli przeprowadzonej przez pracowników pewnego urzędu miejskiego w podległym sobie teatrze. Wśród rozmaitych uchybień czujni kontrolerzy spostrzegli też marną frekwencję. Ustalili przyczynę: jest nią „planowanie i realizowanie sztuki bez uwzględnienia, czy znajdzie ona odbiorców”, i sformułowali remedium: „zaleca się realizować sztuki teatralne po uprzednim przeprowadzeniu badań i sondaży w celu uzyskania informacji co do gustów, upodobań i preferencji odbiorców”.

Polityka 31.2000 (2256) z dnia 29.07.2000; Kultura; s. 43