Archiwum Polityki

Nadmiar wymiarów

Świat, jaki znamy, jest trójwymiarowy – obiektom materialnym przypisujemy szerokość, wysokość i głębokość. Po uwzględnieniu czasu otrzymujemy czterowymiarową czasoprzestrzeń, w której żyjemy. Fizycy do tej pory twierdzili, że w rzeczywistości świat ma więcej wymiarów – 10, 11, a może nawet 26. Ostatnio pojawiła się jednak przeciwstawna koncepcja: wymiarów jest mniej niż cztery, być może nie ma ich wcale.

Linia prosta bądź zakrzywiona jest tworem jednowymiarowym. Wystarczy bowiem podać jedną liczbę – współrzędną, aby określić położenie punktu na linii. W przypadku płaszczyzny mamy do czynienia z dwoma wymiarami. Do zlokalizowania punktu w otaczającej nas przestrzeni potrzeba trzech współrzędnych, co jest właśnie konsekwencją jej trójwymiarowości.

Euklides rozważa w „Elementach” figury płaskie i bryły, a więc obiekty dwu- i trzywymiarowe.

Polityka 48.2001 (2326) z dnia 01.12.2001; Nauka ; s. 80
Reklama