Archiwum Polityki

Dziękujemy za Krasiczyn

Z ogromną wdzięcznością przyjęliśmy artykuł „Lepszy bruk niż taki ślub” [POLITYKA 34]. Cieszymy się, iż Zespół Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie, który tak długo był zapomniany, wreszcie wzbudza zainteresowanie. (...)

Artykuł państwa Podgórskich zaowocował wieloma telefonami z gratulacjami dotyczącymi szybko posuwających się prac remontowych zamku. Gratulacje te jednak nie należą się nam, ale całemu zespołowi ludzi zaangażowanych w to przedsięwzięcie: byłemu zarządowi i prezesowi Agencji Rozwoju Przemysłu, konserwatorowi zabytków, firmie konserwatorskiej, oczywiście gościom i turystom, których zapraszamy do Krasiczyna.

Polityka 37.2006 (2571) z dnia 16.09.2006; Listy; s. 103
Reklama