Archiwum Polityki

Nr 1 na chorobowym

Niedyspozycja, która uniemożliwiła prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu wzięcie udziału w szczycie trójkąta weimarskiego, stała się sprawą wagi państwowej. Z ową niedyspozycją jest jednak pewien kłopot formalny. Według Kancelarii Prezydenta, szef, jak każdy obywatel, podlega przepisom kodeksu pracy, który również reguluje stosunek pracy dla osób pochodzących z wyboru. Problem w tym, że jest to regulacja dość lakoniczna. Przepisy mówią, że „nawiązanie stosunku pracy następuje na podstawie wyboru, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika”.

Polityka 28.2006 (2562) z dnia 15.07.2006; Ludzie i wydarzenia; s. 16
Reklama