Archiwum Polityki

Spis satelitów

JR/Polityka

W tej chwili krąży wokół Ziemi ok. 850 sztucznych satelitów. Pełny ich spis można znaleźć na stronie www.ucsusa.org/satellite_database aktualizowanej co kwartał. Ta baza danych zawiera 21 podstawowych informacji o każdym z nich, takich jak właściciel i operator, parametry orbity, data wystrzelenia, a także spodziewany czas życia. Informacje te można ściągnąć do komputera w postaci tabeli Excela, co pozwala je potem sortować na wiele sposobów. Łatwo np. porównać, które kraje dominują pod względem liczby wykorzystywanych satelitów.

Polityka 28.2007 (2612) z dnia 14.07.2007; Nauka ; s. 76
Reklama