Archiwum Polityki

Mur, cegiełki, furtki

Eksperci Państwowej Komisji Wyborczej w ciszy gabinetów przygotowują specjalną instrukcję do finansowych przepisów ordynacji, która potem ma być rozesłana do komitetów wyborczych, kiedy tylko te zostaną zgłoszone do PKW (stanie się to najpóźniej 4 sierpnia). Robią to po to, aby sprawozdania z najbliższej kampanii wypadły lepiej niż te prezydenckie, z których żadne nie znalazło uznania Komisji. Starają się zatem już teraz przewidzieć wszelkie możliwe chwyty przy pozyskiwaniu funduszy na nadchodzące wybory.

Wydaje się, że wszystkie furtki dla kombinatorów są w ustawie o ordynacji pozamykane, ale niewykluczone, iż są dziury w samym murze. Już teraz do PKW napływa wiele pytań od zawiązujących się powoli komitetów wyborczych, co jest zresztą chwalebne. Dlatego dyr. Bogdan Szcześniak, szef Biura Organizacyjnego Wyborów, przygotowuje w swoim zespole specjalną instrukcję. – Mamy pytania od partyjnych działaczy dotyczące zwłaszcza prowadzenia kont, nie do wszystkich dotarło, że konto komitetu wyborczego powinno być tylko jedno, nie może być żadnych „rachunków – zaskórniaków”, ale za to rachunek funduszu wyborczego partii powinien być prowadzony oddzielnie od funduszu komitetu wyborczego.

Polityka 28.2001 (2306) z dnia 14.07.2001; Kraj; s. 36