Archiwum Polityki

Pekao SA do sądu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów złożył pozew do sądu antymonopolowego przeciwko Pekao SA za to, że bank każe płacić swoim klientom za rozpatrzenie ich reklamacji, jeśli okazują się one bezzasadne. Opłata ta nie może być mniejsza jak 50 zł, może być natomiast wyższa, jeśli koszty rozpatrzenia skargi są większe. UOKiK uznał, że praktyka taka jest niezgodna z prawem, klienci zaś – jeśli podejrzewają, że stan ich konta nie jest właściwy – powinni móc rozwiać swoje wątpliwości bez ponoszenia kosztów.

Polityka 28.2001 (2306) z dnia 14.07.2001; Gospodarka; s. 58