Archiwum Polityki

Mniej państwowych firm

Resort skarbu policzył, że z 7491 przedsiębiorstw państwowych, działających na początku lat dziewięćdziesiątych, zostało 2174. W tym czasie skomercjalizowano 1506 firm, najczęściej przekształcając je w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Najwięcej, bo aż 2038 firm sprywatyzowano metodą bezpośrednią, sprzedając ich udziały. 1498 zakładów zlikwidowano z powodu złej kondycji finansowej.

Polityka 28.2001 (2306) z dnia 14.07.2001; Gospodarka; s. 58