Archiwum Polityki

„BMW, stan idealny”

Artykuł Adama Grzeszaka opatrzono nadtytułem „Milioner – przemytnik czy raczej ofiara polskich służb celnych?” (POLITYKA 26). Wynika z niego jednoznacznie, że będzie poświęcony polskim służbom celnym, jednak nawet jego pobieżna lektura pozwala stwierdzić, że autorowi pomyliły się dwie oddzielnie działające, choć oczywiście współpracujące ze sobą, służby: służba celna i Generalny Inspektorat Celny. Mylenie funkcjonariuszy celnych z przedstawicielami innych służb w takim kontekście burzy wysiłki administracji celnej zmierzające do obalenia funkcjonującego od wielu lat negatywnego stereotypu celnika i krzywdzi funkcjonariuszy, którzy starają się wykreować nowy wizerunek naszej służby – życzliwej dla klientów.

Polityka 28.2001 (2306) z dnia 14.07.2001; Listy; s. 82