Archiwum Polityki

Dział kadr

Prof. Bogdan Ney (66 l.) został wybrany na prezesa Akademii Inżynierskiej w Polsce (AIP). Akademia działa od 1992 r. na podstawie prawa o stowarzyszeniach i skupia twórców techniki i przedsiębiorców. Po ukończeniu studiów na Wydziale Geodezji Górniczej w krakowskiej AGH pracował jako inżynier wykonawca i konsultant w przedsiębiorstwach geodezyjnych, a potem w AGH. W l. 1974–91 dyrektor resortowego Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie.

Polityka 28.2001 (2306) z dnia 14.07.2001; Dział kadr; s. 83
Reklama