Archiwum Polityki

Ile warta jest Czwarta

Braci Kaczyńskich stać na wiele, ale jednego nie zrobią na pewno: nie przeprowadzą reform ekonomicznych. Sprzeczność między budową IV Rzeczpospolitej a przebudową gospodarki jest nieusuwalna.

Najsłabszym punktem naszej gospodarki jest stan finansów publicznych. To znaczy: deficyt, utrzymujący się od początków transformacji, wysoki udział wydatków sztywnych w budżecie oraz ich nadmiernie socjalny i konsumpcyjny charakter, wreszcie minimalne możliwości finansowania przez państwo rozwoju kraju, w tym nauki i badań. Celem naprawy finansów musi być więc reforma wydatków. Właściwie to tak powinna się owa trochę mgławicowa reforma finansów nazywać. Bez reformy wydatków i ich zmniejszenia nie ma naprawy finansów.

Polityka 43.2006 (2577) z dnia 28.10.2006; Temat tygodnia; s. 25
Reklama