Archiwum Polityki

Negocjator

Na podobieństwo Jacka. Szkic do portretu, reż. Andrzej Titkow, TVP1

Jacek Kuroń jest postacią wyjątkową w polskim życiu publicznym, co do tego zgadzają się wszyscy. Od kilku lat wielki nieobecny pierwszego politycznego planu zachowuje ciągle jeden z najwyższych wskaźników społecznego zaufania, przywraca wiarę, że polityka nie jest jedynie mniej lub bardziej brutalną grą, ale że naprawdę chodzi w niej o wyznawane wartości i poglądy (nawet jeżeli zmieniają się one pod wpływem doświadczenia i okoliczności), że jest jednak misją i służbą.

Polityka 11.2001 (2289) z dnia 17.03.2001; Tele Wizje; s. 102
Reklama