Archiwum Polityki

NIK bada BOR

Najwyższa Izba Kontroli zbadała realizację zadań przez Biuro Ochrony Rządu. NIK nie dopatrzyła się nieprawidłowości, jeśli chodzi o ochronę osób. Ma jednak zastrzeżenia do ochrony poszczególnych obiektów, na przykład brak urządzenia zapewniającego bezpieczeństwo funkcjonariuszy podczas ładowania i rozładowania broni w miejscu pełnienia służby oraz „niesprawności urządzenia technicznego w obiekcie Belweder”. NIK zauważyła też niską sprawność urządzeń i nieszczelność stref bezpieczeństwa podczas pracy poza Polską, a także nadwyżkę wyposażenia BOR (pistolety i rewolwery – 158 proc.

Polityka 30.2006 (2564) z dnia 29.07.2006; Ludzie i wydarzenia; s. 17
Reklama