Archiwum Polityki

Pod okiem ABW

O jakość i charakter kadr naszego wymiaru sprawiedliwości dba Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury. Na początku września otworzył je minister Zbigniew Ziobro. Organami Krajowego Centrum są jego dyrektor oraz 9-osobowa Rada Programowa. W tej ostatniej zasiadł m.in. prokurator Bogdan Święczkowski, dyrektor Biura ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. W tym samym dniu, w którym Rada Programowa odbyła inauguracyjne posiedzenie (12 IX), premier mianował Święczkowskiego na stanowisko p.

Polityka 44.2006 (2578) z dnia 04.11.2006; Ludzie i wydarzenia; s. 16