Archiwum Polityki

Nabór bez naporu

Jerzy Woźnicki. Rektor Politechniki Warszawskiej

Nie mamy jeszcze szczegółowych wyników tegorocznej rekrutacji na studia, ale już wiadomo, że po raz pierwszy jest wyraźnie mniej kandydatów niż miejsc oferowanych przez uczelnie. Niestety wniosek, że tym samym nasz kraj osiągnął oczekiwany poziom dostępności do studiów, byłby przedwczesny. O właściwym poziomie dostępności można mówić wtedy, gdy dotyczy ona wszystkich grup młodzieży, niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego rodzin. W tym zakresie Polska ma jeszcze wiele do zrobienia.

Polityka 29.2000 (2254) z dnia 15.07.2000; Komentarze; s. 13
Reklama