Archiwum Polityki

Ordynatorom dziękujemy

W szpitalach już wrze, choć większość ordynatorów odpoczywa teraz na wakacjach i zamiary resortu zdrowia, by zlikwidować system ordynatorski, oprotestuje dopiero po powrocie z urlopów. Przedsmak gorącego sporu mieliśmy półtora roku temu, gdy w Fundacji Batorego grupa robocza ds. problemów etycznych w służbie zdrowia zorganizowała na ten temat debatę. Do porozumienia nie doszło – ordynatorzy, odwołując się do poczucia bezpieczeństwa chorych i potrzeby jednolitych standardów w pracy oddziału, byli przeciwni likwidacji swoich stanowisk; dyrektorzy szpitali i lekarze niższych szczebli krytykowali ich za utrzymywanie feudalnych stosunków.

Polityka 32.2006 (2566) z dnia 12.08.2006; Ludzie i wydarzenia; s. 17
Reklama