Archiwum Polityki

Do czego masz charakter – część II

Zanim napiszesz CV, zanim wybierzesz nowy zawód, zanim zaczniesz piąć się po szczeblach kariery i szukać nowych wyzwań, zastanów się chwilę nad własną osobowością. W trzech kolejnych numerach naszego tygodnika (32, 33, 34) pomagamy naszym czytelnikom w pożytecznej autorefleksji.

Temu, jak ogromny związek mają nasze cechy z wykonywanym zawodem, poświęcony był Raport w nr 32 „Polityki”. Tam też zamieściliśmy pierwszy test badający stopień odporności na stres. To jeden z trzech elementów osobowości człowieka, które wydają się najbardziej interesować pracodawców. Dziś cecha druga: kreatywność. W następnym numerze – umiejętność współpracy z innymi ludźmi.

Jak pisaliśmy – do sukcesu zawodowego wcale nie trzeba w tych trzech kategoriach bić jakichś rekordów. Wbrew potocznym wyobrażeniom nie ma idealnej osobowości; te same konstelacje cech mogą prowadzić do sukcesu w jednym zawodzie, w innym zaś być źródłem ciągłych problemów. Sprawdź zatem, czy naprawdę „jesteś kreatywny i otwarty na nowość”, jak to w modzie jest teraz pisać, zachwalając siebie jako kandydata na pracownika. Ale pamiętaj, że wcale nie wszyscy pracodawcy będą zachwyceni, gdy coś takiego w twoim CV znajdą.

Większość zapewne tak, bo współczesny świat nie stoi w miejscu, warunki zmieniają się często, a duża konkurencja premiuje nowatorskie rozwiązania.

W procesie twórczym ważny jest też towarzyszący mu klimat, co dobrze ilustruje procedura tzw. burzy mózgów. Polega ona na grupowym rozwiązywaniu problemu, co rozpoczyna się od wymyślenia jak największej puli propozycji. Kluczowym warunkiem skuteczności tej procedury jest powstrzymanie się od krytyki (przynajmniej w fazie tworzenia nowych idei) – zwykle prawdziwie nowatorskie rozwiązania pojawiają się po tym, jak przyjdą już nam na myśl wszystkie typowe skojarzenia (oraz głupie pomysły, których zaletą jest to, że pozwalają przełamać dotychczasowe schematy myślenia).

Twórcze myślenie, oprócz tego, że zależy od otoczenia, zależy też od naszego świadomego wysiłku. Wiemy, że ten rodzaj rozwiązywania problemów, który prowadzi do oryginalnych pomysłów, to umiejętność, w której się można doskonalić.

Polityka 33.2006 (2567) z dnia 19.08.2006; s. 86
Reklama