Archiwum Polityki

Budżet jak sito

Najważniejsza kontrola, jaką każdego roku przeprowadza NIK, dotyczy sposobu wydawania pieniędzy publicznych. Jest to więc ocena jakości rządzenia, bo to rząd i jego agendy dysponują środkami budżetowymi. Niestety wnioski z kontroli wykonania budżetu w 1999 r. są przygnębiające, podobnie jak w latach ubiegłych. Znaczna część naszych (ponieważ pochodzą głównie z podatków) pieniędzy jest wydawana nieracjonalnie albo wręcz marnotrawiona. Najwięcej kosztuje nas skandal z nieudaną komputeryzacją ZUS, za którą do tej pory nikt nie poniósł odpowiedzialności.

Polityka 28.2000 (2253) z dnia 08.07.2000; Gospodarka; s. 53
Reklama