Archiwum Polityki

„Rak z przerzutami”

Fundacja kwitnie, szpital umiera – takim hasłem opatrzyliśmy artykuł Joanny Solskiej i Pawła Walewskiego o niejasnych, korupcjogennych stosunkach między państwowym Instytutem Centrum Onkologii w Warszawie a prywatną fundacją (POLITYKA 23). Publikacja wywołała poruszenie w środowisku lekarskim. Drukujemy fragmenty kilku listów.

Oświadczam, że kontrola NIK była przeprowadzona tendencyjnie, aby skompromitować mnie i Polską Fundację Europejskiej Szkoły Onkologii (PFESO). Do dnia dzisiejszego nie udostępniono mi protokołu ani zaleceń pokontrolnych NIK. (...) Rada Naukowa Centrum Onkologii 28 X 1998 r. tak oceniła moje działania: „(...) Przekroczenie dyscypliny budżetowej wynikało głównie ze zbyt niskiej dotacji MZiOS przy absolutnej konieczności utrzymania i rozwoju działalności leczniczej. Rada wyraża przekonanie, że prof.

Polityka 28.2000 (2253) z dnia 08.07.2000; Listy; s. 68
Reklama