Archiwum Polityki

„Złe święto”

Artykuł Piotra Pytlakowskiego (POLITYKA 18) w części dotyczącej zajść w Krakowie wymaga kilku ważnych uzupełnień.

Byłem czołowym uczestnikiem tych wydarzeń, co opisałem w moich wspomnieniach z 30 I 1996 r. skierowanych do Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Krakowie. Później 3 V 1996 r. brałem też udział w okolicznościowej audycji TV Kraków „Żegnaj majowa jutrzenko”.

3 maja 1946 r. pochód był spokojny i nie było spontanicznych antypaństwowych okrzyków, tylko „Niech żyje Polska, PSL, niech żyje Wojsko Polskie, Milicja” oraz były śpiewy Rota, Hymn Państwowy, Witaj Majowa Jutrzenko... Młodzi gimnazjaliści i uczniowie byli z pochodu usuwani. W pochodzie brali również udział oficerowie, żołnierze, robotnicy i nawet milicjanci.

Polityka 25.2001 (2303) z dnia 23.06.2001; Listy; s. 83
Reklama