Archiwum Polityki

„Opinie”

W związku z wypowiedzią prezesa ZNP Sławomira Broniarza na temat kształcenia zawodowego (POLITYKA 23) pragnę zwrócić uwagę na jeden problem. Omawiając reformę oświaty, nikt nie mówi, co będzie z młodzieżą, która z różnych przyczyn nie będzie w stanie ukończyć gimnazjum. Dotyczy to sporej grupy uczniów. Myślę, że dużą rolę do spełnienia miałyby Ochotnicze Hufce Pracy. Jestem ciekawa, czy są przygotowane do tego zadania? Byłoby niewybaczalnym błędem pozostawienie tej młodzieży własnemu losowi.

Polityka 25.2001 (2303) z dnia 23.06.2001; Listy; s. 90
Reklama