Archiwum Polityki

Fuzja banków 2:1

2:1 – według takiego parytetu zostaną połączone we wrześniu dwa banki: BPH (Kraków) i PBK (Warszawa). Fuzja ma polegać na tym, że akcjonariusze PBK za dwie swoje akcje otrzymają jedną akcję BPH. Dominującą rolę w tym związku będzie odgrywał BPH. Z połączenia obu banków powstanie trzecia co do większości aktywów grupa bankowa w Polsce, po PKO BP i Pekao SA.

Polityka 24.2001 (2302) z dnia 16.06.2001; Gospodarka; s. 58
Reklama