Archiwum Polityki

Dział kadr

Prof. dr hab. Bogdan Grzeloński (59 l.) został przewodniczącym Polskiej Konferencji Rektorów Uczelni Niepaństwowych. Absolwent Wydziału Historii UW. Od 1972 r. pracuje w SGH (poprzednio SGPiS). W l. 1991–93 był dyrektorem Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Londynie; w l. 1995–96 w Kancelarii Prezydenta RP, 1997–2000 ambasador RP w Kanadzie. Od października 2000 r. jest rektorem Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Specjalizuje się w historii USA. Autor m.in. „Ameryka w pamiętnikach Polaków”, „Dyplomacja USA wobec zagrożenia Czechosłowacji i Polski 1938–1939”. Żona jest profesorem ekonomii (SGH i Instytut Nauk Ekonomicznych PAN). Jedna córka pracuje w Kraft Foods, druga jest doktorantką w University of Minnesota w Minneapolis. Zainteresowania: podróże i muzea sztuki.

Dr Jerzy Margański

(45 l.) został ambasadorem RP w Konfederacji Szwajcarskiej. Ukończył studia w UJ oraz studia doktoranckie w dziedzinie filozofii, nauk politycznych i teologii we Fryburgu Bryzgowijskim, gdzie był stypendystą Fundacji Friedricha Eberta. W końcu lat osiemdziesiątych zajmował się w Niemczech działalnością translatorską oraz prowadził seminarium filozoficzne i politologiczne w Akademii Gustawa Sievertha. W l. 1990–95 pracował w Ambasadzie RP w Kolonii. Po powrocie do kraju był wicedyrektorem, a następnie dyrektorem Departamentu Europa Zachód w MSZ. W l. 1997–99 szef przedstawicielstwa Ambasady RP w Berlinie. W ostatnich dwóch latach był dyrektorem sekretariatu ministra, najpierw Bronisława Geremka, a następnie Władysława Bartoszewskiego.

Polityka 24.2001 (2302) z dnia 16.06.2001; Dział kadr; s. 92
Reklama