Archiwum Polityki

CBA do raportu

Tworzy się (…) CBA jako służbę specjalną do spraw zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa”. Tak brzmi art. 1 ustawy z 23 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Nie jest to może zapis specjalnie roztropny, ale jest konkretny. Rzecz w tym, że CBA albo go nie zrozumiało, albo go nie chce wykonać.

Polityka 10.2007 (2595) z dnia 10.03.2007; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 16
Reklama