Archiwum Polityki

Kobiety ocenzurowane

[nie zaszkodzi przeczytać]

Grażyna Borkowska, Małgorzata Czermińska, Ursula Phillips: Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności. Przewodnik. Wyd. Słowo obraz terytoria. Gdańsk 2000, s. 216

Ta książka z założenia ma być popularna, czyli ma trafić do jak najszerszego kręgu odbiorców, czyli po prostu ma się dobrze sprzedać. Na ten sukces miały zapracować znające się na rzeczy autorki, ładne wydanie plus przystępny (czytaj nienaukowy) język dyscyplinowany encyklopedyczną zwięzłością. We wstępie czytamy, że „Przewodnik” powinien służyć „wszystkim zainteresowanym kwestią kobiecą oraz tym, którzy szukają syntetycznych, przekrojowych ujęć różnych zjawisk kultury”.

Polityka 23.2001 (2301) z dnia 09.06.2001; Kultura; s. 57
Reklama