Archiwum Polityki

„A może jeszcze...”

Pan Ludwik Stomma stwierdził w swym felietonie (POLITYKA 44/2000), że za czasów II RP obywatele polscy pochodzenia żydowskiego nie byli dyskryminowani przez ówczesne władze i pisze: „Trudno byłoby dziś dowodzić, że osoby takie jak np. Słonimski, Tuwim, Leśmian, Hemar, Hirszfeld, Handelsman, Krzywicka, Tatarkiewicz... doznawały jakichkolwiek restrykcji ze strony organów państwowych”. L. Stomma istotnie wymienia osoby wybitne i zasłużone dla kultury lub nauki polskiej.

Polityka 9.2001 (2287) z dnia 03.03.2001; Listy; s. 54
Reklama