Archiwum Polityki

Warmińska śmietanka

Województwo warmińsko-mazurskie znane było dotąd z pięknych jezior i największej w kraju stopy bezrobocia. Dzięki Andrzejowi Śmietance, podsekretarzowi stanu w Kancelarii Prezydenta RP, wiemy dziś, iż była tam niedoceniana dotąd kuźnia ekspertów od wsi i rolnictwa. Minister Śmietanko został niedawno szefem 56-osobowego Zespołu Konsultantów Prezydenta RP do spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi (swoją drogą na co A. Kwaśniewskiemu ich aż tylu?). Trzynastu konsultantów (co czwarty) pochodzi z Olsztyna i okolic. Jest wśród nich ośmiu profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dwóch dyrektorów miejscowych oddziałów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Agencji Rynku Rolnego, właścicielka rodzinnego gospodarstwa rolnego, prezes spółki Upałty-Rol i szef kancelarii wojewódzkiego sejmiku. Rzecz w tym, iż dr Śmietanko jest nie tylko ministrem w Kancelarii, ale również wojewódzkim radnym i przewodniczącym rady sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. I jak widać, o krajanach i o uczelni, w której zdobył dyplom, nie zapomina!

W zespole konsultantów jest także prezes handlującej cukrem spółki Avant, gotowej (cytaty z jej stron WWW) odstąpić „prawa do Festiwalu Piosenki Frywolnej”, pomyślanego „jako wysmakowana zabawa na tematy erotyki, przede wszystkim w piosence, ale również w twórczości poetyckiej, prozatorskiej i dramaturgicznej. Będzie to radosne święto miłości i młodości oraz powód do wspólnej zabawy”. Czyżby w prezydenckim pałacu...? M.H.

Polityka 9.2001 (2287) z dnia 03.03.2001; Dział kadr; s. 92
Reklama