Archiwum Polityki

Dział kadr

Andrzej Ludek (41 l.) został gubernatorem największego na świecie dystryktu Rotary International zrzeszającego 82 kluby, który obejmuje Polskę, Białoruś i Ukrainę. W Polsce jest 1500 Rotarian. Nowy gubernator jest najmłodszym w historii Rotary. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS. Pracował w Radzie Naczelnej ZSP i Zarządzie Krajowym ZMW, a potem w Centrum Badania Opinii Społecznej. Następnie był asystentem w GFK Polonia i przez 4 lata dyrektorem generalnym MEMRB International (Poland). Od 1995 r. jest prezesem Instytutu Doradztwa i Badań Rynku ALMARES. W l. 1996–99 prezes Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. W Rotary od 1992 r., w l. 1996–97 i 2000–01 prezydent Klubu Rotary Warszawa City. Od 1996 r. przewodniczący Krajowego Komitetu Polska–Niemcy Rotary International. Żona jest szefem badań rynku w firmie Altadis. Ma dwie córki (6 i 19 lat). Hobby: wędkarstwo, dobra muzyka.

Dr Jerzy Głuszyński

(46 l.) został prezesem zarządu Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku. Po ukończeniu socjologii w UAM w Poznaniu został tam pracownikiem naukowym i uzyskał doktorat z socjologii wychowania. Następnie przeniósł się do Warszawy, do Centrum Badania Opinii Społecznej (był sekretarzem naukowym CBOS). Od 1991 r. jest wiceprezesem zarządu i dyrektorem Instytutu Badania Opinii Społecznej PENTOR SA. Współorganizator i b. członek władz Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Nieprzerwanie od 1989 r. uczestniczy w pracach Zespołu Konsultacyjnego do spraw Społecznych w Kancelarii Premiera. Od 1998 r. wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych. W SGH prowadzi wykłady z zakresu badań marketingowych. Żona jest wiceprezesem ubezpieczeniowej firmy brokerskiej. Dwie córki.

Dr Iwo Byczewski

(53 l.

Polityka 9.2001 (2287) z dnia 03.03.2001; Dział kadr; s. 92
Reklama