Archiwum Polityki

Orlen na sprzedaż

16 czerwca br. zaczęła się sprzedaż akcji państwowego Polskiego Koncernu Naftowego Orlen, w którego skład wchodzi płocka Petrochemia oraz majątek dawnego CPN. Jest to druga transza akcji PKN wystawiona na sprzedaż; poprzednią sprzedano jesienią ub.r. Ci, którzy zdecydują się na zakup w ciągu pierwszych dziesięciu dni (do 26 bm.), otrzymają bonus: po pierwsze, kupią akcje z 10-proc. upustem, po drugie – gdyby popyt zdecydowanie przewyższał podaż, to pierwsi chętni otrzymają więcej akcji niż ci, którzy zgłoszą się później.

Polityka 26.2000 (2251) z dnia 24.06.2000; Gospodarka; s. 64
Reklama