Archiwum Polityki

„Bestia przeżyła”

Nie jest prawdą, jak twierdzi Mariusz Janicki (POLITYKA 22), że Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy Konfederacja Pracy jest „przyległy do PPS”. OPZZ Konfederacja Pracy należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Zrzesza przede wszystkim osoby zatrudnione w małych i średnich przedsiębiorstwach, bezrobotne i pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Do Konfederacji Pracy przystąpili m.in. pracownicy supermarketów, dziennikarze, pracownicy handlu i usług. Jesteśmy związkiem zawodowym, a nie organizacją polityczną. Nie jesteśmy związani ani „przylegli” do żadnej partii. Konfederacja Pracy jest lewicowym związkiem zawodowym, dlatego w naszych szeregach są członkowie zarówno PPS, UP, Ruchu Ludzi Pracy czy SLD.

Cezary Miżejewski, Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy
Konfederacja Pracy, Zarząd Krajowy

 

Od autora:

O Konfederacji Pracy jako o związku bardzo bliskim PPS mówił w rozmowie ze mną szef socjalistów Piotr Ikonowicz. Jeśli te relacje są w rzeczywistości luźniejsze, pozostaje mi przyjąć ten fakt do wiadomości i stwierdzić, że związek jest bliski również innym lewicowym ugrupowaniom.

Mariusz Janicki

Polityka 26.2000 (2251) z dnia 24.06.2000; Listy; s. 106
Reklama