Archiwum Polityki

Samozapłon

Teatr Telewizji TVP 2

„Ogień w głowie” nie jest pewnie arcydziełem dramaturgii, nie sięga zbyt głęboko w analizę współczesnych „toksycznych” stosunków rodzinnych, nie potrafi ustrzec się pewnej pretensjonalności. Niemniej daj Boże naszej dramaturgii więcej równie „niedoskonałych” dzieł, jak ten dramat niespełna trzydziestoletniego (!) Mariusa von Mayenburga, dziś doradcy literackiego Thomasa Ostermeiera w berlińskiej Schaubühne. Piotr Łazarkiewicz, reżyserując telewizyjną wersję utworu, skupił się na tym, co może najbardziej w nim fascynujące – na samoczynności procesu destrukcji wywołanego pozornym drobiazgiem: niepodjętą w porę trudną rozmową między rodzicami a dojrzewającymi dziećmi, zignorowanym kolejnym błaganiem o pomoc i współczucie.

Polityka 26.2000 (2251) z dnia 24.06.2000; Tele Wizje; s. 110
Reklama