Archiwum Polityki

Opinie

Marian Krzaklewski
przewodniczący AWS:

„–...Część Unii Wolności od dawna pracowała nad tym, by doszło do pewnej dekompozycji AWS. Na pewno wielu jej działaczom nie pasuje w ogóle istnienie Akcji Wyborczej Solidarność na polskiej scenie politycznej. Dlatego lansują model centroprawicy polskiej z udziałem UW, liberalnej części AWS i niektórych mniejszych ugrupowań. Chęć wymazania z polskiej mapy politycznej prawicy odpowiedzialnej, solidarnościowej i mającej duży elektorat coraz bardziej rzuca się w oczy. AWS nie pasuje do układanki także w innych częściach świata, przez to, że tak mocno jesteśmy przywiązani do wartości, zwłaszcza chrześcijańskich, a jednocześnie mamy realne spojrzenie na gospodarkę, procesy integracyjne. (...)
Koalicja ledwo się rozpadła, a już pojawiły się głosy o ewentualnym powrocie Unii. Czy AWS wciąż na to czeka?
– Nie ma szybkich powrotów. Odnowienie koalicji mogłoby nastąpić tylko wtedy, gdyby Unia odpowiedziała sobie na pytanie, czy istnieje obóz posierpniowy i jak ma on funkcjonować na polskiej scenie politycznej. Szanse na ponowny sojusz AWS z UW przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi oceniam na 20 procent”.
(W rozmowie z Anitą Gargas i Tomaszem Sakiewiczem, „Gazeta Polska”, 14 VI)

 

Ryszard Czarnecki
poseł AWS:


„– Jakie wartości najbardziej zmarnowali rządzący?
– Nie namówi mnie pani na publiczną spowiedź, bo to nie jest w obyczaju katolików. Natomiast generalnie poziom klasy politycznej w Polsce jest i merytorycznie, i moralnie wyższy niż w roku 1991, kiedy prawica tworzyła pierwsze rządy”.

Polityka 26.2000 (2251) z dnia 24.06.2000; Opinie; s. 112
Reklama