Archiwum Polityki

Świat na wyciągnięcie ręki

„Bliski i Daleki Świat” – pod takim wspólnym tytułem odbyły się w redakcji tygodnika „Polityka” cztery spotkania tematyczne w ramach Festiwalu Nauki. Na każdym spotkaniu sala była wypełniona po brzegi. W sumie gościliśmy kilkaset osób.

Pierwsze ze spotkań dotyczyło zapomnianych zakątków świata. Prowadził je Jacek Mojkowski, redaktor naczelny tygodnika „Forum”, a jego gośćmi byli Andrzej Jonas, redaktor naczelny czasopisma „The Warsaw Voice”, oraz Marek Ostrowski, szef działu zagranicznego naszego tygodnika. Prelegenci próbowali znaleźć odpowiedź m.in. na pytanie: Co decyduje, że jakiś obszar jest znany, a inny nie? Czy media wypaczają obraz świata?

Drugiego dnia swoje święto w redakcji „Polityki” miała Ameryka Łacińska.

Polityka 39.2006 (2573) z dnia 30.09.2006; Do i od Redakcji; s. 106
Reklama