Archiwum Polityki

Oficerowie nauki

Wyraźnie widać już, że decyzja o rozwiązaniu Wojskowych Służb Informacyjnych była decyzją owocną. Obawy o to, że kadry WSI zasilą świat zorganizowanej przestępczości, okazały się bezzasadne. Śmiało i bez kompleksów przenikają one za to do zupełnie innych środowisk, wzbogacając je ciekawymi inicjatywami.

Oto, jak doniosła prasa, dwaj byli oficerowie WSI założyli w Brzegu wyższą szkołę o profilu humanistyczno-ekonomicznym.

Inicjatywa spotkała się z przychylnością Ministerstwa Edukacji i uzyskała natychmiastowe poparcie prof.

Polityka 39.2006 (2573) z dnia 30.09.2006; Fusy plusy i minusy; s. 108
Reklama