Archiwum Polityki

O mapie zamków

W związku z listami czytelników na temat nieścisłości w wykonanej przez nas mapie zamków w Polsce będącej załącznikiem do tygodnika „Polityka” [nr 33] wyjaśniamy:

1. Winietka zamku Krzyżtopór rzeczywiście jest zlokalizowana na mapie dwukrotnie: raz we właściwym miejscu, a powtórnie w miejscowości Ujazd w woj. łódzkim. Z tym jednak, że informacja w tekście i oznaczenia skorowidzowe odnoszą się do poprawnej lokalizacji w woj. świętokrzyskim. Również we właściwym miejscu na mapie jest on podpisany nazwą własną. Dodatkowa winietka w Ujeździe k. Piotrkowa Trybunalskiego jest oczywiście naszą pomyłką (w miejscowości tej znajdują się również ruiny zamku opisane w tekście).

2. Jeśli chodzi o błędną nazwę właściciela zamku w Rydzynie (SIMP, a nie NOT), jest to pewna nieścisłość wynikająca z błędnej interpretacji informacji (SIMP jest członkiem NOT). Wiadomości na temat aktualnych administratorów tego typu zabytków są trudne do zdobycia i często się zmieniają.

3. Obiekt w Lubiążu jest klasztorem, a nie zamkiem i tak jest opisywany we wszelkich dostępnych źródłach i literaturze krajoznawczej. Tego typu obiektów jest w Polsce znacznie więcej, ale nie były przedmiotem naszego opracowania, my skupiliśmy się wyłącznie na zamkach i budowlach warownych sensu stricto.

Redakcja Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych

Polityka 39.2006 (2573) z dnia 30.09.2006; Listy; s. 113
Reklama