Archiwum Polityki

Przerwana nić Ariadny

Słynna okulistka nie może dziś zbliżyć się do pacjenta, w państwowym szpitalu czy prywatnym gabinecie, przynajmniej przez pół roku. Albo już nigdy.

Prof. Ariadna Gierek-Łapińska zrobiła niezwykłą karierę, kontestowaną bez przerwy w środowisku medycznym. Ile zawdzięczała sobie, a ile politycznym koneksjom z okresu, kiedy jej teściem był Edward Gierek, pierwszy sekretarz KC PZPR? I ile zawdzięcza jej polska okulistyka, która otworzyła się na świat właśnie w latach 70.?

I

Katowicka Okręgowa Rada Lekarska wystąpiła do prof. Ariadny Gierek-Łapińskiej o zwrot dokumentu poświadczającego prawo wykonywania zawodu i powiadomiła o swojej uchwale Samodzielny Szpital Kliniczny, którego profesor jest od 20 lat dyrektorem: – Decyzja samorządu lekarskiego nie ma wpływu na zajmowane przez nią stanowiska administracyjne czy funkcje akademickie – mówi Maciej Hamankiewicz, przewodniczący Rady, zrzeszającej ponad 15 tys.

Polityka 11.2008 (2645) z dnia 15.03.2008; Kraj; s. 28
Reklama