Archiwum Polityki

Tydzień w kraju

Z poślizgiem, ale ujrzała wreszcie światło dzienne wielka księga „Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989–99”, wzorowana na przedsięwzięciu z czasów II RP. W formie dokumentacyjno-publicystycznej opisuje ona dorobek pierwszej dekady III RP. O szczegółach mówi Gość „Polityki” Małgorzata Niezabitowska – s. 13. Na fot.: inicjatorzy wydania księgi Waldemar Kuczyński i Małgorzata Niezabitowska.

• Nowa ordynacja. Sejm debatował nad nową ordynacją wyborczą i ustawami o partiach politycznych. Proponuje się podzielenie kraju na 41 okręgów wyborczych, ograniczenie listy krajowej do 50 nazwisk, przeliczanie głosów zmodyfikowaną metodą St. Lague’a, korzystniejszą dla małych i średnich partii (zastosowano ją w wyborach w 1991 r., rozdrobnienie parlamentu sprawiło, że w następnych wyborach wprowadzono 5-procentowy próg wyborczy i metodę d’Hondta premiującą silne partie). Do Senatu wybory byłyby nadal większościowe. Szczegóły oraz pierwsze symulacje wyborcze – „Sejm cieni”, s. 20.

• Sroższe prawo. Przy niespotykanej zgodności klubów poselskich rozpoczęto w Sejmie debatę nad pakietem zmian ustaw karnych. Projekty zmierzają do zaostrzenia kar i usprawnienia procedur. Art. s. 17.

• Na zdrowie. Po dwóch latach obowiązywania ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym Sejm zajął się jej naprawą. Główne dyskutowane zmiany to zwiększenie składki na ubezpieczenie społeczne, zwiększenie listy lekarzy, z których pomocy można korzystać bez skierowania, i powiększenie kręgu osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Komentarz s. 13.

• Mniej radnych.

Polityka 8.2001 (2286) z dnia 24.02.2001; Tydzień w kraju; s. 12
Reklama