Archiwum Polityki

„Z czego bierze się dobrobyt”

Od redakcji: W tekście Raportu o konkurencyjności narodów (POLITYKA 6) podaliśmy dane o produkcie brutto na głowę inne w tekście, a inne w tabeli, na co zwrócili uwagę w listach i telefonach czujni czytelnicy. Wyjaśniamy, że stosuje się dwie metody obliczania PKB na głowę: według kursu walutowego (czyli mnożąc liczbę w lokalnej walucie przez kurs dolara) i według siły nabywczej (co jest bardziej skomplikowane, ale bliższe prawdy, bo siła nabywcza dolara jest np. w Polsce wysoka, w USA średnia, w Japonii mała). Tabela, którą przedrukowaliśmy za World Competitivness Report, zapowiadała dane według tej drugiej metody, ale zawierała liczby tej pierwszej – co powinniśmy byli zauważyć. Przepraszając, podajemy dane za rok 1999 o PKB na głowę pięciu krajów naszego regionu według parytetu siły nabywczej w dolarach; jak widać i te różnią się między sobą, choć już niewiele.

Polityka 8.2001 (2286) z dnia 24.02.2001; Listy; s. 56
Reklama