Archiwum Polityki

„Z czego bierze się dobrobyt”

Od redakcji: W tekście Raportu o konkurencyjności narodów (POLITYKA 6) podaliśmy dane o produkcie brutto na głowę inne w tekście, a inne w tabeli, na co zwrócili uwagę w listach i telefonach czujni czytelnicy. Wyjaśniamy, że stosuje się dwie metody obliczania PKB na głowę: według kursu walutowego (czyli mnożąc liczbę w lokalnej walucie przez kurs dolara) i według siły nabywczej (co jest bardziej skomplikowane, ale bliższe prawdy, bo siła nabywcza dolara jest np.

Polityka 8.2001 (2286) z dnia 24.02.2001; Listy; s. 56
Reklama