Archiwum Polityki

Supermarkety do kontroli

Trybunał Konstytucyjny oddalił skargę prezydenta na uchwaloną w ubiegłym roku ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym. Aleksander Kwaśniewski uważał, że w swym obecnym kształcie ogranicza ona prawo własności. Efekt tej decyzji jest taki, że już niedługo rady gmin w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców będą opiniować plany budowy sklepów o powierzchni powyżej tysiąca metrów kwadratowych, a w większych miastach marketów przekraczających 2 tys. m. Dotychczas wystarczały zezwolenia wydawane przez administracje gmin. Drobni kupcy uważali, że są one udzielane każdemu i zbyt pochopnie. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest więc przede wszystkim ich zwycięstwem.

Polityka 8.2001 (2286) z dnia 24.02.2001; Gospodarka; s. 58
Reklama