Archiwum Polityki

Dział kadr

Andrzej Urbański (47 l.) został podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ma koordynować prace Centrum Informacyjnego Rządu, Departamentu Komunikacji Społecznej i Departamentu Analiz Programowych. Ukończył filologię polską w Uniwersytecie Warszawskim. W l. 1980–81 przewodniczący KZ NSZZ „S” w Bibliotece Narodowej. W 1982 r. więzień polityczny, a następnie członek władz podziemnych „S”, redaktor naczelny drugoobiegowego tygodnika „Wola” i szef wydawnictwa Wola. W l. 1986–92 członek prezydium Rady Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Archidiecezji Warszawskiej. W 1988–89 w Klubie Myśli Politycznej Dziekania. Delegat na II i III Zjazd Krajowy „S”. W l. 1990–92 w Porozumieniu Centrum. W l. 1991–93 poseł, początkowo PC, a potem Polskiego Programu Liberalnego. Po 1989 r. m.in.: kierownik działu politycznego w „Tygodniku Solidarność”, członek Radiokomitetu TVP, redaktor naczelny telewizyjnego „Pegaza”, naczelny „Expressu Wieczornego – Kulis”, autor i producent programów telewizyjnych („Pytania o Polskę”, „Kontra”, „Premierzy”), naczelny tygodnika „Czas Polski” i „Życia Warszawy”. Zwolennik lustracji dziennikarzy. Od 2000 r. doradca premiera J. Buzka. Żonaty, troje dzieci.

Ahmed bin Mohammed bin Zaher Al-Hinai

(39 l.) został ambasadorem Sułtanatu Omanu w Polsce, z siedzibą w Bonn. Studiował nauki rolne w Kairze i w Anglii. Pracował w Departamencie Informacji w Ministerstwie Rolnictwa i Rybołówstwa, a następnie był dyrektorem Departamentu Spraw Rolniczych i Informacji. Przewodniczył Regionalnej Komisji Kontroli Szarańczy w Regionie Bliskiego Wschodu i reprezentował Sułtanat Omanu na forum międzynarodowym w kwestiach związanych z rozwojem wsi.

Polityka 8.2001 (2286) z dnia 24.02.2001; Dział kadr; s. 92
Reklama