Archiwum Polityki

Allo, allo!

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Telekomunikację Polską SA (TP SA) karę w wysokości ponad 54 mln zł za pobieranie zbyt wysokich opłat za połączenia międzymiastowe. Poniżej w pierwszym artykule analizujemy zachowanie się TP SA i stosowane przez nią taryfy, a w drugim punkt widzenia i zasady działania UOKiK.

Według ustawy antymonopolowej praktyką monopolistyczną jest pobieranie przez operatora, mającego pozycję co najmniej dominującą na rynku, opłat wyższych od przeciętnych w Unii Europejskiej. Do 1 lutego 2001 r. ceny rozmów międzymiastowych były o ponad 40 proc. wyższe niż średnio w UE – wyliczył UOKiK. Dodatkowym argumentem przemawiającym za uznaniem cen TP SA za nadmiernie wygórowane jest bardzo wysoka, 70-procentowa rentowność tej usługi. W świecie wskaźnik 8–10 proc. uznawany jest za wysoki.

Polityka 6.2001 (2284) z dnia 10.02.2001; Kraj; s. 20
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Subskrybuję

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >