Archiwum Polityki

Cytaty

Najnowszy sondaż Narodowego Centrum Badań Socjologicznych całkowicie obala modną teorię „nowych ojców” głoszącą, że dzisiejsze pokolenie mężczyzn w dużo większym stopniu przejmuje obowiązki domowe, w tym opiekę nad dziećmi. Nic podobnego. Badanie wykorzystania czasu, po raz pierwszy tak dokładne i szczegółowe, pokazało, że kobiety poświęcają dzieciom średnio 25 godzin i 37 minut tygodniowo, czyli przeszło dwa razy więcej niż mężczyźni.

Podziałem zadań nadal całkowicie rządzi płeć: ojcom przypadają funkcje edukacyjno-rozrywkowe: odwiedziny w muzeum, spacer do parku, wspólne wyjście; matkom zaś – codzienna proza: dbanie o higienę dzieci, przygotowywanie posiłków.

Polityka 23.2000 (2248) z dnia 03.06.2000; Cytaty; s. 15
Reklama