Archiwum Polityki

Polityka i obyczaje

• „Z uwagi na trudną i szczególnie konfliktową sytuację rodzinną nie mogę stworzyć pełnowartościowej rodziny. W lutym 1990 r. chciałbym zawrzeć związek małżeński, ale żadne z naszych rodziców nie wyraża zgody na wspólne z nimi zamieszkiwanie, co spowoduje, że nadal będziemy mieszkać oddzielnie i związek nasz będzie mieć charakter czysto formalny” – pisał do urzędu Mokotowa Andrzej Herman starając się o przydział strychu w budynku komunalnym.

Polityka 23.2000 (2248) z dnia 03.06.2000; Polityka i obyczaje; s. 114
Reklama