Archiwum Polityki

Eksperci przewidują

Piętnastu ekspertom ekonomicznym zadaliśmy pytania, które stawiają sobie wszyscy inwestorzy. Mówiąc najogólniej – co się w najbliższym czasie stanie w gospodarce? Od tego bowiem zależy, ile zarobimy – bądź stracimy – na naszych inwestycjach.

Miłość Polaków do funduszy inwestycyjnych, choć w ostatnich latach duża, nie jest na szczęście bezkrytyczna. Zależy od kondycji gospodarki: sytuacji na giełdzie, rynku walut i obligacji. Bo chętnie wpłacamy pieniądze do TFI, ale jednocześnie cały czas skrupulatnie sprawdzamy, ile fundusze dla nas zarabiają. W kwietniu br., kiedy to indeksy na warszawskiej giełdzie zdobywały kolejne szczyty, wpłaciliśmy do funduszy akcji rekordową sumę 1,3 mld zł. Gdy w maju i czerwcu zaczęła się korekta i ceny akcji zaczęły spadać, natychmiast zakręciliśmy kurek z nowymi ryzykownymi inwestycjami. Teraz, gdy giełda powoli się ożywia, Polacy ostrożnie wracają z pieniędzmi. Według szacunków Analiz Online aż 1/3 pieniędzy zaoszczędzonych przez nas w TFI jest płynna i bezpośrednio powiązana z koniunkturą na rynku akcji. – Polacy cały czas śledzą wydarzenia na rynku i sprawnie na nie reagują – chwali postępowanie klientów Maciej Kossowski z Expandera.

Co przyniesie najbliższa przyszłość? Zapytaliśmy piętnastu ekonomistów, analityków i znawców rynku o ich prognozy dotyczące najbliższego półrocza, a potem wyciągnęliśmy z nich średnią. W naszej ankiecie nie mogli się migać od odpowiedzi – do wyboru mieli tylko „tak” lub „nie”.

Obok publikujemy wyniki. To oczywiście tylko zabawa, choć pouczająca. Konsekwencje finansowe ewentualnych inwestycji zgodnych ze zbiorową mądrością ekspertów każdy poniesie już sam.

 

Czy inflacja w Polsce będzie rosła?
TAK – NIE
(15 – 0)

Prognoza wartości inflacji pod koniec roku (CPI* wartość średnioroczna): 1,13 proc.
*CPI – Consumer Price Index – indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Polityka 40.2006 (2574) z dnia 07.10.2006; Poradnik; s. 102
Reklama