Archiwum Polityki

Książę wspomina

[tylko dla znawców]

Jak było. Niedemokratyczne wspomnienia Eustachego Sapiehy. Wydawnictwo Arcadia. Warszawa 2000, s. 390

Autor urodził się 7 sierpnia 1916 r. w Spuszy (dziś Białoruś) w rezydencji należącej do Eustachego i Teresy z Lubomirskich księstwa Sapiehów. Miał niecałe pięć lat, gdy konstytucja odrodzonej Polski zniosła tytuły rodowe, ale nikt tego w życiu codziennym nie przestrzegał. Ojciec autora wsławił się firmowaniem nieudanego zamachu płk. Mariana Januszajtisa w styczniu 1919 r.

Polityka 19.2000 (2244) z dnia 06.05.2000; Kultura; s. 66
Reklama