Archiwum Polityki

Pogwarka pana Marka

To niepoważnie brzmi,
Lecz myśl się lęgnie płocha –
Po likwidacji WSI,
Co pozostało? – Wiocha!

 

*

Marks miał rację: w farsę
Zmienia się tragedia.
Prócz strachów na wróble
Są strachy na media.

RMG

Polityka 41.2006 (2575) z dnia 14.10.2006; Fusy plusy i minusy; s. 108
Reklama