Archiwum Polityki

Rękoczyny w Radzie Europy

Zdecydowaną większością głosów deputowani do Rady Europy uruchomili procedurę zawieszenia Rosji w prawach członkowskich w związku z tragedią czeczeńską. Zawieszenie byłoby dotkliwym ciosem w prestiż Rosji, która do Rady Europy należy zaledwie od 1996 r. i stara się budować swój wizerunek jako kraju demokratycznego. Nic dziwnego, że po głosowaniu w Radzie delegacji Rosji puściły nerwy i doszło nawet do rękoczynów między jej członkiem a zaproszonym na debatę przedstawicielem Czeczenii.

Polityka 16.2000 (2241) z dnia 15.04.2000; Komentarze; s. 13
Reklama