Archiwum Polityki

Polak–Litwin dwa bratanki?

[tylko dla znawców]

Pozostawione historii. Litwini o Polsce i Polakach. Pod redakcją Katarzyny Korzeniewskiej i Vladasa Sirutoviciusa. Przekład Katarzyna Korzeniewska. Wydawnictwo Znak. Kraków 1999, s. 180

Tytuł nawiązuje do oświadczenia polityków podpisujących w 1994 r. traktat polsko-litewski, że kwestie historyczne pozostawiają historykom. Myśl piękna, z realizacją jednak gorzej, bo politycy nie mogą się powstrzymać od używania argumentów historycznych. Ale i historycy nie byli bez winy. Polska historiografia, by przywołać opinię prof. Jerzego Kłoczowskiego, była obciążona „grzechem zawłaszczenia”, zaś litewska „grzechem zapomnienia”. Otóż ten tom zawierający teksty litewskich historyków jest kolejnym krokiem w wyzwalaniu się od tych grzechów. Koresponduje on z wydanym na początku ubiegłego roku w Bibliotece Borussi tomem: „Tematy polsko-litewskie. Historia. Literatura. Edukacja” pod red. Roberta Traby. Powtarzają się nawet niektóre nazwiska autorów.

Publikacja Znaku zawiera 14 artykułów i teksty dwóch przemówień oficjalnych. Zdecydowana większość dotyczy XIX i XX w., co być może świadczy o tym, że tak ostre przed laty spory o unię polsko-litewską straciły już na znaczeniu.

Nie ulega też wątpliwości, że przyswojenie polskim czytelnikom poglądów litewskich historyków jest przedsięwzięciem godnym uznania.

[lektura obowiązkowa]
[warto mieć w biblioteczce]
[nie zaszkodzi przeczytać]
[tylko dla znawców]
[złamane pióro]
Polityka 9.2000 (2234) z dnia 26.02.2000; Kultura; s. 64
Reklama