Archiwum Polityki

Siła małych

O sile gospodarki, o jej zdolności do dokonywania szybkich zmian, tworzenia miejsc pracy decydują nie giganty przemysłowe, których w istocie nie ma wcale w Polsce dużo, lecz małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). Największy wzrost liczby MSP obserwuje się w ciągu ostatnich lat wśród firm zatrudniających do 5 pracowników. W tym sektorze jest też większy przyrost zatrudnienia niż przeciętnie w całej gospodarce. Dają pracę prawie 57 proc. wszystkich zawodowo czynnych Polaków, tworzą 50,3 proc. PKB, przypada na nie jedna piąta eksportu i jedna trzecia importu. Ich partnerami handlowymi są głównie kraje rozwijające się, CEFTA i obszar byłego ZSRR.

Polityka 9.2000 (2234) z dnia 26.02.2000; Gospodarka; s. 68
Reklama