Archiwum Polityki

Trzy Polski

Obecnie, kiedy dyskusja nad przystąpieniem do Unii Europejskiej coraz bardziej się ożywia, kiedy silniej niż w przeszłości ujawniają się eurosceptycy, a ogół społeczeństwa mniej entuzjastycznie odnosi się do integracji, znajomość realnych możliwości włączenia naszego kraju do UE, a także barier, nabiera szczególnego znaczenia.

Jedną z publikacji dostarczających konkretnej wiedzy i ciekawych jej interpretacji jest opracowywany i wydawany na zlecenie Fundacji im. Friedricha Eberta euromonitoring, którego trzecia edycja ukazała się niedawno. Tytuł jej brzmi: „Trzy Polski: Potencjał i bariery integracji z Unią Europejską”.

Znaczenie tej publikacji wiąże się, po pierwsze, z ciągłością analizy procesów dostosowawczych do UE (pierwszy monitoring ukazał się w 1996 r., drugi w 1998 r.). Po wtóre, ukazano w niej nie tylko, a nawet nie tyle nasz potencjał gospodarczy i ludzki, system prawny etc.

Polityka 9.2000 (2234) z dnia 26.02.2000; Społeczeństwo; s. 80
Reklama